Inici Actualitat L’Ajuntament de Taradell celebra aquest dijous el ple del mes de setembre...

L’Ajuntament de Taradell celebra aquest dijous el ple del mes de setembre de 2021

0
COMPARTIR

Aquest dijous 16 de setembre s’ha convocat una sessió ordinària del ple municipal a l’Ajuntament de Taradell corresponent al mes de setembre de 2021. La sessió començarà a les 8 del vespre. Com sempre es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.

3.- Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.

4.- Donar compte del informes del PMP, morositat, estat d’execució dels pressupost  i d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 2n trimestre de 2021. Exp.636/21 i 637/21.

5.- Aprovació de la sol·licitud de concertació d’un crèdit destinat al pla de sanejament financer 2021-2024. Exp. 795/2021.

6.- Aprovació de la sol·licitud de concertació d’un crèdit destinat a inversions (2a pista pavelló). Exp. 794/21.

7.- Aprovació de la sol·licitud de concertació d’un crèdit destinat a petites inversions. Exp. 839/21.

8.- Ratificació del Decret de l’alcaldessa 175/2021, de 23 de juliol, d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 9 del pressupost municipal de 2021. Exp. 995/21.

9.- Aprovació de la modificació de crèdit núm. 11 del pressupost municipal de 2021. Exp. 1034/21.

10.- Ratificació del Decret de l’alcaldessa núm 200/2021 d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l’any 2022. Exp.1033/21.

11.- 11.Aprovació del compte general del pressupost municipal de l’exercici 2020 i donar compte de l’informe d’intervenció previst a l’article 37 del RD 424/2017. Exp. 847/21.

12.- Aprovació del conveni per a la utilització del solar municipal del Camí de Can Llebre, finca registral 4177 de Taradell. Exp. 1008/21.

13.- 13.Aprovació de l’expedient de licitació de l’arrendament de la finca registral 4177 de Taradell, solar del Camí de Can Llebre, i delegació de facultats a la Junta de Govern Local. Exp. 695/2020.

14.- 14.Atorgament de subvenció directa a l’AMPA de l’Institut de Taradell pel servei de vetllador del curs 2020-2021. Exp. 1091/2021.

15.- Aixecament de la resolució suspensiva de l’executivitat i publicació dels edictes de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial 7 El Vivet-Subsector 1. Exp. 426/2017.

16.- Aprovació del Pla de Millora Urbana del PAU 4-Verdaguer. Exp. 183/2020.

17.- Precs i preguntes.

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments