Inici Actualitat Comunicat des de la torre 38 de la MAT

Comunicat des de la torre 38 de la MAT

0
COMPARTIR

Comunicat del Col·lectiu Nova Energia i de la Plataforma No a la MAT – Osona.

La MAT s’ha aturat a la torre 38. Hi ha molts motius perquè s’aturi tota!

Diumenge 13 al vespre ens aplegàrem una seixantena de contemplactius i després de sentir-nos colpits pels 78 metres de la torre 37 acabada de construir (foto adjunta) férem una estona de silenci, llegírem un conte i varem compartir la situació de la contemplacció a la torre 38 després de 10 dies. Acordàrem continuar fent presència tot el dia a la base de la torre 38 i aplegant-nos per a la contemplacció diària a 3/4 de 8 del matí i del vespre.

El dilluns 14 al vespre un camió s’endugué les dues màquines que quedaven a la torre 37, i no hi ha indicis fins ara de que vulguin començar la construcció de la torre 38.

De moment la construcció de la MAT s’ha aturat a la torre 38. Però tornaran. Continuem trobant-nos-hi cada dia mentre no s’aturi la MAT, com a pas per a plantejar-nos una nova cultura de l’energia.

Dels centenars de torres a construir només n’hi ha una vintena. I encara s’han de resoldre desenes d’al·legacions i vàries denúncies que qüestionen la MAT en la seva totalitat per molts motius. Tot seguit un resum dels arguments dels 7 motius perquè es deneguin les noves sol·licituds de REE per la MAT a Girona, que questionen la línia en la seva totalitat.

Per qui cregui que ja no hi ha res a fer, que la MAT es farà, llegiu aquest article sobre les 380 torres de Molt Alta Tensió construïdes i abandonades al llarg de 150 km a Osca l’any1998 quan el PP va decidir fer la MAT per Girona.

La contemplacció continua!!

PRIMERA.- FRAU DE LLEI EN LA TRAMITACIÓ FRAGMENTADA D’UN PROJECTE TRANSFRONTERER. MANCA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL GLOBAL

La companyia REE està tramitant per fases diferents projectes individualitzats que responen a un únic propòsit o projecte general l’objectiu últim del qual és l’establiment de la línia d’Interconnexió Europea amb França a través dels Pirineus orientals, REE ha fragmentat la Interconnexió Europea en set, com si fossin projectes independents sense considerar aquest projecte general.

Sobre aquest fraccionament de projectes que poden implicar impactes ambientals cumulatius ja s’ha pronunciat el Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea en el sentit de considerar-los un frau de llei en tant que tenen per finalitat evitar l’objecte de la llei que s’ha d’aplicar.

Tot això, a més, deriva en una clara indefensió sobre el conjunt de la població davant l’absència d’una Avaluació d’Impacte Ambiental conjunta que doni sentit a l’esperit de la norma.

SEGONA.- FALTA DE JUSTIFICACIÓ SUFICIENT PER PODER DECLARAR ELS PROJECTES COM D’UTILITAT PÚBLICA

No consten en la breu memòria justificativa dels referits projectes la ponderació dels valors al·legats per justificar-los amb altres valors que poguessin ser mereixedors d’una major protecció jurídica. No es justifica el grau d’afectació a la tutela de drets i interessos protegits en els articles 43, 47 i 45 de la Constitució, dret a la salut, dret a l’ urbanisme sostenible, dret al medi ambient, dret a la qualitat de vida, i tot això sense perjudici de la declaració d’impacte ambiental, ja que tots aquests valors constitucionals es veuen afectats, tant per la influència dels camps electromagnètics, com per la limitació del creixement urbanístic del municipi, com per la destrucció de determinats espais agrícoles i forestals, com, fins i tot, per les afectacions al patrimoni històric i arqueològic de les comarques afectades, que suposa la implantació d’aquest projecte.

TERCERA.- MANCA D’INFORMACIÓ I DE TRANSPARÈNCIA EN LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE

REE admet per primer cop en el cinquè fragment del projecte de la subestació “La Ley 9/2006 de 28 de abril introduce en la legislación española la evaluación ambiental de planes y programas como instrumento de prevención que permita integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones e incorporar a nuestro derecho interno la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo. Esta ley pretende integrar los aspectos ambientales en la elaboración y aprobación de planes y programas para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible en su triple dimensión económica, social y ambiental a través de un proceso continuo de evaluación en el que se garantice la transparencia y la participación.”

Seguint la mateixa lógica que ara admet REE, tots els set fragments de la Interconnexió Europea a Espanya han de presentar-se en una Avaluació d’Impacte Ambiental conjunta.

QUARTA.- INEXISTÈNCIA D’ALTERNATIVES REALS

La normativa d’impacte ambiental obliga REE a presentar més d’una alternativa al projecte que pretén executar per tal de poder escollir la més adequada.
En total, REE hauria d’analitzar 15 alternatives reals proposades per la mateixa REE, el govern espanyol, les Persones Interessades i el Debat Públic a França.

CINQUENA.- ANÀLISI MOLT DEFICIENT DELS IMPACTES AMBIENTALS, ECÒNOMICS I SOCIALS

REE admet que els impactes “residuals,” és a dir que queden sempre com a residu del projecte, “poden ser importants: “Una vez finalizada la fase de construcción, ya en la fase de explotación, van a quedar modificados algunos componentes del entorno con respecto a la situación inicial del mismo. Los impactos residuales principales:”

1) Important impacte en el paisatge: “La afección paisajística puede ser importante debido a la compleja orografía general de los terrenos cruzados. Además la densa y rica vegetación forestal de toda la zona y en particular del espacio de interés natural de Les Guilleries contribuye a aumentar el impacto paisajístico de la línea.”

2) Desaparició de la coberta arbrada: “La corta de arbolado puede suponer la desaparición de la cubierta arbórea en una serie de calles que deben mantenerse para la seguridad de la línea.”

3) Important afecció per a les aus migratòries: “Importancia puntual para las aves migratorias de las zonas culminales de contacto entre Les Guilleries y el Montseny.”

4) Afecció a la població: “Se va a producir básicamente en los residentes en el entorno más cercano a la línea y se deriva de la propia presencia de la misma o del ruido que ésta genera.”

5) Sòl desprotegit: Se tienen en cuenta las labores de mantenimiento de la línea y sobre todo la presencia de las calles, que dejan el suelo desprotegido prácticamente en todo el tramo circulando sobre suelo forestal arbolado. En este caso la apertura de calles será importante debido a que se atraviesan extensas zonas forestales. Es un impacto notable, negativo, sinérgico, permanente, se manifiesta a corto plazo y tiene carácter continuo” (cursiva a l’original).

6) Notable desnaturalització del paisatge: “El trazado atraviesa elementos de especial singularidad como Serra del Farrell, Cingles de Bertí, afloramientos de margas azuladas de la Plana Ausetana, cortados de Savassona, bosques de Espinelves, Guilleries, Sant Hilari o las formaciones de ribera de Riera Major, Castanyet, Osor.
En esta circunstancia en la que el elemento más reseñable del paisaje es su naturalidad, la instalación de una línea eléctrica lo altera de una forma significativa.”

L’impacte econòmic i social negatiu el provoca REE a l’invertir només un 0,5% de la inversió per a compensar els afectats com denunciava la patronal Consorci Forestal de Catalunya sobre el primer fragment: “Resulta inadmissible que es faci a costa de la imposició de noves servituds i càrregues al medi i a la població rural sense que aquestes s’indemnitzin de manera justa.

Les compensacions previstes resulten absolutament insuficients en fixar-se en la ridícula xifra de 230.000 euros, fins i tot inferior a les despeses previstes per l’enginyeria del projecte. Respecte d’un pressupost total de 40.285.000 euros suposa destinar a afectacions un percentatge inferior al 0,5% de la inversió projectada.” La mitjana de compensació de REE per afectat expropiat és de 412 euros per propietat.

SISENA.- NO VALORACIÓ DEL RISC PER A LA SALUT HUMANA DELS CAMPS ELECTROMAGNÈTICS

Les línies de transport d’energia elèctrica creen camps electromagnètics. La comunitat científica ha analitzat les respostes biològiques específiques per força electromagnètica, i els resultats suggereixen que poden haver riscos per a la salut, i per exemple, ja s’han promulgat normes en diversos estats dels Estats Units que reglamenten la força electromagnètica que està associada amb les línies de transmissió d’alt voltatge. El camp electromagnètic generat per les línies elèctriques suposa un risc per a la salut humana tal com ha estat recollit en nombrosos estudis i articles científics de reconegut prestigi internacional.

Els efectes sobre la salut humana no són analitzats en l’estudi d’impacte ambiental del projecte, el qual no fa referència a les concentracions tòxiques d’ozó ni a les pertorbacions auditives que aquestes provoquen. Cal tenir en compte que més enllà del debat científic sobre els efectes sobre la salut humana dels camps electromagnètics preval el Principi de Precaució formulat a nivell europeu per exposar que la protecció de la salut humana prevaldrà sempre en cas de dubte científic.

REE se’n riu dels camps electromagnètics, que compara amb prendre un cafè: “Respecto a la citada afección sobre la salud, cabe señalar que en el año 2003 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) declaró que el campo magnético de frecuencia extremadamente baja, como el que corresponde al de las líneas de alta tensión, es un posible cancerígeno para leucemia infantil, o categoría 2B, como se califica al café.”

SETENA.- DISCRIMINACIÓ DELS CATALANS A ESPANYA

Una sola Interconnexió Europea de 169 km, amb el 27% del seu recorregut a França i el 73% a Espanya serà 100% soterrada a França però només el 12% del seu recorregut a Espanya. Els catalans d’Espanya suportarem una línia aèria per al 88% del trajecte i només 12% soterrat quan la mateixa Interconnexió Europea va 100% soterrada a la Catalunya francesa. REE discrimina també els catalans respecte la resta d’Espanya perquè ha soterrat un cable de 400 kV rodejant l’aeroport de Madrid i no ho fa per a l’aeroport de Girona. Per evitar soterrar com REE ha fet a Madrid i farà per a les altres línies de 110 kV i 132 kV al seu pas per l’aeroport de Girona dóna una volta de 19 km que dobla el traçat i cost a més de multiplicar el seu impacte ambiental i risc d’incendis forestals, com REE reconeix. Tampoc contempla l’alternativa d’un cable submarí al llarg de la costa catalana, quan l’abril de 2008 ha iniciat les obres d’un cable submarí de València a Mallorca.

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments