Inici Notícies Aquesta setmana es celebraràn 2 Plens, un dimecres i l’altre dijous

Aquesta setmana es celebraràn 2 Plens, un dimecres i l’altre dijous

0
COMPARTIR

Ajuntament

Aquesta setmana es fan dos plens a l’Ajuntament, un d’ordinari i l’altre d’extraordinari. El dimecres dia 16 hi ha el primer Ple, que és extraordinari, i que l’ha demanat ERC per presentar tres mocions i formular tota una sèrie de preguntes a l’Equip de Govern.

Ple extraordinari

El reglament permet que l’oposició pugui demanar la realització de tres plens extraordinaris durant l’any i a les acaballes del 2007 el grup d’Esquerra va demanar-ne un per tal de fer un seguiment de les obres de la piscina coberta, parlar de la instal·lació al poble d’una entitat financera i posar al damunt de la taula tota una sèrie de preguntes que ja s’han anat formulant al llarg de la legislatura.

L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA – OBJECTE DE LA SESSIÓ

A) Propostes de dictàmens
1.- Aprovar, si s’escau, la moció d’ERC sobre l’estat d’execució de les obres de la piscina coberta i el seu finançament
2.- Aprovar, si s’escau, la moció d’ERC sobre donar resposta a preguntes del ple realitzades pel grup d’esquerra o a l’estat d’acords presos per la corporació
3.- Aprovar, si s’escau, la moció d’ERC sobre la instal·lació d’una entitat financera al centre de la població

Ple Ordinari

L’endemà dijous es celebrarà el Ple ordinari del mes de gener que per motius diversos s’ha enrederit un parell de setmanes. En el Ple del mes de gener s’haurà d’aprovar entre altres coses el pressupost general per al 2008, juntament amb les bases d’execució i la plantilla de personal.

Us deixem amb l’Ordre del dia corresponent al Ple de Dijous:

ORDRE DEL DIA – OBJECTE DE LA SESSIÓ

A) Propostes de dictàmens
1.- Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions anteriors
2.- Aprovar, si s’escau, inicialment el pressupost general per a l’any 2008, les bases d’execució i la plantilla de personal
3.- Aprovar, si s’escau, certificacions d’obres
4.- Aprovar, si s’escau, declarar deserta la subhasta pública per a l’alienació de solars municipals, el plec de clàusules economicoadministratives particular que ha de regir la subhasta per a l’alienació de solars municipals, i la convocatòria de la licitació
5.- Aprovar, si s’escau, les liquidacions definitives de les contribucions especials per sufragar les obres dels projectes tècnics “urbanització del c/. de la sardana”, i “urbanització de la travessera de les sitges”
6.- Aprovar, si s’escau, el conveni de col·laboració a signar entre la diputació de Barcelona i l’ajuntament de Taradell per a la senyalització de recursos turístics a Taradell
7.- Aprovar, si s’escau, la pròrroga del conveni subscrit amb gas natural Distribución SDG, sa, per a l’any 2007
8.- Aprovar, si s’escau, donar suport a la moció de l’ajuntament de Ripoll demanant l’ampliació dels serveis ferroviaris mentre durin les obres de desdoblament de la carretera c-17
9.- Aprovar, si s’escau, la ratificació de la resolució núm. 27 de la junta de govern local del dia 27-12-2007 per la qual es va aprovar l’informe tècnic i l’acta de preus contradictoris de modificació d’una partida del projecte tècnic de les obres “ronda circumval·lació nord-oest per a la millora dels accessos als polígons industrials el Vivet i castellets, 2ª fase, 1ª etapa”
10.- Aprovar, si s’escau, donar suport a la campanya d’acció cultural del país valencià relativa a les televisions i ràdios autonòmiques
B) Mocions
11.a.- Moció
C) Comunicacions diverses al ple i control d’òrgans municipals
12.- Comunicacions diverses al ple
13.- Control d’òrgans municipals, precs i preguntes

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments