Inici Actualitat Actualització (26 març): Preguntes i respostes sobre les restriccions d’activitats pel Coronavirus

Actualització (26 març): Preguntes i respostes sobre les restriccions d’activitats pel Coronavirus

0
COMPARTIR

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya del Departament d’Interior ha elaborat un document aclarint dubtes i qüestions respecte a restriccions d’activitats arran de la situació d’emergència pel Coronavirus, que ha actualitzat aquest dijous 26 de març de 2020. En definitiva, un seguit d’aclariments, que aquí us detallem (posarem en blau els punts que van canviant):

Sobre mobilitat

1. Em puc moure dins del meu municipi?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada. A més es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí on hi ha controls per no entrar ni sortir, excepte els serveis essencials.

2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?

No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Sí poden entrar i sortir les mercaderies en aquests municipis.

3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?

Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.

4. Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. Està disponible al web del Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball en facilitaran còpia impresa. És vigent des del dilluns dia 23 de març de 2020 a les 00.00h.

5. Puc anar a la meva segona residència?

No està permès.

6. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella té la residència habitual?

Només pot anar qui tingui la residència habitual.

7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?

Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor. No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí). En relació a l’acord d’unificació de criteris dels jutjats de família de la ciutat de Barcelona, no s’altera el règim de guarda i custòdia vigent en cada cas, que es pot modificar per acord entre els progenitors

8. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?

Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

9. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat / TEA que requereix sortir al carrer. Puc?

Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

10. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà la mínima i imprescindible per realitzar la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

11. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior.

12. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hagi contacte i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per la recollida de menors d’edat en els domicilis dels progenitors/tutors, inclòs règim de custòdia compartida o similar.

13. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.

14. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

15. Puc portar els infants al parc?

No.

16. Puc deixar els mes fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

17. Puc fer la compra per persones que no poden fer-ho per elles mateixes?

Sí, però quan li porteu no pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.

18. Puc baixar les escombraries?

Sí.

19. Puc baixar les escombraries del meu veí?

Sí, però sense tenir contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

20. Perquè no puc anar a veure als avis i passar la tarda amb ells?

Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic) però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

21. Podem estar en els espais comunitaris de l’edifici on vivim?

No atès que és un espai privat d’ús públic.

22. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Només per les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No es pot fer ús d’esbarjo, inclòs ús individual.

23. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?

Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

24. Puc treure a passejar la meva mascota?

De forma individual cada persona, sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible.

25. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?

Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.

26. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?

Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

27. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?

Sí està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.

28. Puc quedar amb gent al carrer?

No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no inclou les trobades.

29. Es pot anar a la platja?

No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública.

30. Es pot anar a parcs o al bosc?

No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública.

31. Puc anar a l’hort?

No en el cas d’un hort particular (consum propi). Sí en cas que hi hagi activitat econòmica.

32. Quina limitació hi ha pel què fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Sempre de forma individual.

33. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?

En vehicles particulars poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya a una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona a la que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies.

S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just darrere l’un de l’altre).

També està permès que un conductor porti al vehicle particular a persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas  podran anar en el vehicles més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.

34. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.

Pel que fa als vehicles professionals o d’empresa en activitat laboral inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre). Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari, on sí que cal aplicar la restricció d’acord amb el que preveu la pregunta 96.

35. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

36. I dins de taxis i VTC?

Individualment, excepte si s’acompanya una persona discapacitada, menor o gran sense autonomia. S’ha de seure als seients posteriors.

37. Puc anar a recollir un familiar a l’aeroport, a l’estació, …?

No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en espai públic. Sí està previst per l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

38. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies).

39. Podem compartir cotxe per anar al metge?

Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

40. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?

Sí en el marc de la seva activitat laboral.

41. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat? Es pot denunciar?

Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

42. La policia pot arribar arribar a detenir algú per anar pel carrer?

Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

43. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

No es permet en cas que el difunt ho sigui a causa de la COVID-19.

Per a la resta de casos no està prohibit però es recomana no fer cap reunió presencial. Si es fa, no es pot superar el terç de l’aforament màxim del local i cal mantenir una distància de seguretat d’entre 1 i 2 metres entre les persones. També s’han d’evitar tots els contactes corporals entre persones, fins i tot aquells vinculats a ritus, cerimonials o les tradicions de cortesia. A més, les mesures de restricció de circulació de persones no recullen de manera expressa l’exempció de la prohibició de desplaçaments motivats per aquesta causa.

44. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

45. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

46. Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament en el gestor del servei.

47. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)?

Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles pels tràmits administratius).

48. He de canviar de pis i fer mudança. Puc?

Si és inajornable per venciment contractual o similar es pot considerar necessitat justificada. Porteu la documentació que ho acrediti.

49. Puc anar a donar sang?

Sí, responent a les crides que realitzi l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

50. Que passa si es caduca el DNI en aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

51. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

52. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

53. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?

Porteu els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions de molta alta excepcionalitat.

 

Sobre l’obertura d’activitats. Poden obrir?

54. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial.

55. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

56. Puc anar a bars i restaurants?

Estan obligats a tancar.

57. Puc anar al cine o teatre?

Estan obligats a tancar.

58. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?

Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.

59. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts?

Hi puc anar? Estan obligats a tancar.

60. Estan oberts els hotels?

Se n’ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de l’emergència de la COVID-19 a través de l’autoritat sanitària, i que estan publicats al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de força major o situació de necessitat, a efectes exclusivament d’allotjament d’aquestes persones.

61. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?

S’aplica el mateix criteri que per als hotels. A més, cal tenir en compte que no està permès el desplaçament amb autocaravanes, excepte el retorn a domicili, ni ubicar-se en espais naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi.

62. I les persones que estiguin hostejades de manera estable i de temporada?

Poden continuar hostatjats només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permeti desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

63. Els centres comercials estaran oberts?

Estan obligats a tancar.

64. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?

Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

65. Clíniques veterinàries?

La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

66. Perruqueries?

L’obertura del local no està permesa. Sí que està permesa la prestació professional de l’activitat a domicili. Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitat justificada.

67. Ferreteries?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes pels locals minoristes.

68. Botigues d’electrodomèstics?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

69. Botigues de recanvis?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes pels locals minoristes.

70. Immobiliàries i altres similars?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

71. Notaries?

Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

72. Botigues de cigarretes electròniques?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí poden obrir les botigues de tabacs.

73. Botigues de mòbils?

Sí, com a excepció prevista pels locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

74. Locutoris?

No perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic.

75. Hípiques?

No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí poden accedir per l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

76. Tallers mecànics d’automoció?

Sí, se’n permet l’obertura però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

77. ITV?

S’ha aplicat el criteri de tancament

78. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?

S’ha establert un canvi normatiu que sí que permet l’obertura per al lloguer de vehicles a particulars per al desenvolupament de les activitats autoritzades.

79. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?

Està permesa l’obertura del local comercial però només per lloguer de vehicles professionals.

80. Llibreries i quioscos?

Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per la venda de premsa i papereria).

81. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?

Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

82. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar. En cap cas consumició a l’establiment.

83. Els forns de pa poden vendre begudes inclòs cafè?

Només venda per emportar. En cap cas consumició a l’establiment.

84. Poden continuar les obres a la via pública?

Sí perquè no és una activitat comercial minorista.

85. I les protectores d’animals?

Sí, però no es podrà passejar als animals en grups de persones.

86. I el mercat setmanal?

Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per animals de companyia.

87. Botigues de begudes?

Sí.

88. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?

Està permès el comerç per internet, telefònic o correspondència. Per tant, pots fer la comanda per aquests mitjans.

89. Està permesa la compravenda entre particulars?

No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat

90. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

Sí, per exemple una fusteria que tingui taller propi, pot treballar si està tancada al públic.

91. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?

No, només poden treballar a porta tancada. Poden prestar servei de reparació a domicili.

92. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

 

Altres

93. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.

94. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?

Contrasta sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenviïs informació que no sigui de fonts oficials i no hagis comprovat prèviament.

95. S’han accelerat els tràmits per defuncions?

Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre i quan no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

96. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d’un metre i mig de distància. No és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L’excepció no s’aplica als treballadors d’indústria d’abastiment alimentari i servei de centres de distribució
(magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis per al seu normal funcionament.

97. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

98. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals. 

99. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?

Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant això, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

100. Quins són els grups de major risc?

Salut indica que els grups de major risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

101. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments