Inici Actualitat Aquest dijous ple del mes de juliol

Aquest dijous ple del mes de juliol

0
COMPARTIR

Aquest dijous al vespre es celebra el ple corresponent al mes de juliol. L’acte es farà com sempre a la sala de plens de l’Ajuntament de Taradell a partir de 2/4 de 9 del vespre i com ja és habitual serà retransmès en directe per Ràdio Taradell.

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

A) Propostes de dictàmens

1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovar, si escau, els nomenaments dels representants de la corporació a òrgans col·legiats.

3.- Aprovar, si escau, les indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes.

4.- Aprovar, si escau, la ratificació de la resolució núm. 16 de la Junta de Govern Local del 27 de juny de 2011 <>

5.- Aprovar, si s’escau, la resolució de mutu acord del contracte de la concessió administrativa de la millora de les instal·lacions, la utilització i explotació del servei de Bar-restaurant del local dels antics safareigs rehabilitats del Parc de la Font Gran, i l’arrendament provisional mentre es tramita una nova concessió administrativa.

6.- Aprovar, si s’escau, la proposta de fixació de les festes locals de Taradell per a l’any 2012.

7.- Aprovar, si s’escau, l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Taradell i la Diputació de Barcelona per a la provisió de funcionalitat de la plataforma E-Dibam (fase pilot).

8.- Aprovar, si s’escau, l’atorgament de bonificació en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la sol·licitud de llicència urbanística d’obres expedient número 244/2010.

9.- Aprovar, si s’escau, la modificació dels membres de la comissió municipal de delimitació del municipi de Taradell.

10.- Aprovar, si s’escau, la resolució del recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva d’imposició de contribucions especials per al finançament de part del cost de l’obra “Projecte d’urbanització del casc antic de Taradell, 1a fase”, expedient núm. 7/2010/Obra-POVC.

11.- Aprovar, si s’escau, l’ampliació de la delegació en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu organisme de gestió tributària exerceixi, per compte d’aquesta corporació, les competències de recaptació dels tributs que s’especifiquen: taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pesl controls posteriors a l’inici de les activitats.

B)Mocions

12.A- Moció

C) Comunicacions diverses al ple i control d’òrgans municipals
13.- Donar compte de resolucions d’alcaldia

14.- Donar compte al ple de l’ajuntament de la formació dels grups polítics municipals, de la formació de la comissió especial de comptes i de la formació de la comissió informativa general

15.- Comunicacions diverses al ple

16.- Control d’òrgans municipals, precs i preguntes

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments