Inici Actualitat Dijous es fa el Ple de març

Dijous es fa el Ple de març

0
COMPARTIR

El proper dijous es farà el ple ordinari corresponent al Ple de març. En el Ple s’aprovaran totes les clausules per tal de licitar les obres dels projectes del FEIL (Fons estatal de inversió local).

L’Ordre del dia serà el següent:

A) Propostes de dictàmens.

1.- Aprovar, si s’escau, l’acte de la sessió anterior.
2.- Aprovar, si s’escau, l’acceptació de la cessió gratuïta del terreny situat a la carretera de Balenyà, 96, feta per la societat Jaume Sañe, S.L.
3.- Aprovar, si s’escau, el plec de clàusules administratives particulars de la licitació publica, de tramitació urgent, procediment de selecció de contractista negociat amb publicitat i forma d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb més d’un criteri de valoració, per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte tècnic de l’obra local ordinària “Millora de l’aïllament tèrmic i de la instal•lació de climatització del centre cultural Can Costa ii Font”, i la convocatòria de la licitació, expedient núm. 1/2009 FEIL.
4.- Aprovar, si s’escau, el plec de clàusules administratives particulars de la licitació publica, de tramitació urgent, procediment de selecció de contractista negociat amb publicitat i forma d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb més d’un criteri de valoració, per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte tècnic “Urbanització de la zona verd a del carrer de Vic, cantonada amb el carrer Vilanova”, i la convocatòria de la licitació, expedient núm. 3/2009 FEIL.
5.- Aprovar, si s’escau, el plec de clàusules administratives particulars de la licitació publica, de tramitació urgent, procediment de selecció de contractista negociat amb publicitat i forma d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb més d’un criteri de valoració, per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte tècnic de l’obra local ordinària “Pista poliesportiva descoberta en la urbanització de ‘Miranda la Plana-la Roca’”, i la convocatòria de la licitació, expedient núm. 5/2009 FEIL.
6.- Aprovar, si s’escau, el plec de clàusules administratives particulars de la licitació publica, de tramitació urgent, procediment de selecció de contractista negociat amb publicitat i forma d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb més d’un criteri de valoració, per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte tècnic de l’obra local ordinària “Renovació de la Plaça del Sol”, i la convocatòria de la licitació, expedient núm. 6/2009 FEIL.
7.- Aprovar, si s’escau, el plec de clàusules administratives particulars de la licitació publica, de tramitació urgent, procediment de selecció de contractista negociat amb publicitat i forma d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb més d’un criteri de valoració, per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte tècnic de l’obra local ordinària “Renovació i Millora de diversos jardins”, i la convocatòria de la licitació, expedient núm. 7/2009 FEIL.
8.- Aprovar, si s’escau, el plec de clàusules administratives particulars de la licitació publica, de tramitació urgent, procediment de selecció de contractista negociat amb publicitat i forma d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb més d’un criteri de valoració, per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte tècnic de l’obra local ordinària “Reasfaltat dels carrers de la zona del camp de futbol”, i la convocatòria de la licitació, expedient núm. 8/2009 FEIL.
9.- Aprovar, si s’escau, el plec de clàusules administratives particulars de la licitació publica, de tramitació urgent, procediment de selecció de contractista negociat amb publicitat i forma d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb més d’un criteri de valoració, per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte tècnic de l’obra local ordinària “millora del paviment de diferents carrers de la població”, i la convocatòria de la licitació, expedient núm. 9/2009 FEIL.
10.- Aprovar, si s’escau, inicialment els plecs de clàusules administratives generals de contractació de l’ajuntament de Taradell adequats a la L. 30/2007, de contractes del sector públic.

B) Mocions.

11.A.- Moció.

C) Comunicacions diverses al Ple i Control d’Òrgans Municipals.

12.- Comunicacions diverses al Ple.
13.- Control d’Òrgans Municipals, Precs i Preguntes.

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments