Inici Actualitat Dijous es celebrarà el Ple de Març

Dijous es celebrarà el Ple de Març

0
COMPARTIR

Aquest dijous a les 21:30 es celebrarà, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el Ple corresponent al mes de març. Malgrat que les oficines de l’Ajuntament s’han traslladat al carrer Ramon Pou, els Plens es continuen celebrant als baixos de l’edifici del carrer de la Vila, ja que aquests no s’han vist afectats per la remodelació.

A continuació us passem l’ordre del dia previst.

Ordre del dia – objecte de la sessió

A) Propostes de dictàmens
1.- Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior
2.- Aprovar, si s’escau, certificacions d’obres
3.- Aprovar, si s’escau, inicialment el plec de clàusules facultatives i economicoadministratives particulars i la convocatòria de concurs, del servei de manteniment de l’enllumenat públic i de les instal•lacions elèctriques de dependències municipals
4.- Aprovar, si s’escau, l’esborrany del conveni de col•laboració a signar entre la mancomunitat intermunicipal voluntària la plana i l’ajuntament de Taradell, regulador de la cessió d’un compactador de paper i cartró
5.- Aprovar, si s’escau, la personació en el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 12/2008-5 del jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat pel senyor Jorge Puig i Martín contra l’ajuntament de Taradell, i de nomenament d’advocats i procuradors
6.- Aprovar, si s’escau, inicialment el projecte tècnic bàsic i d’execució de l’obra local ordinària “projecte d’adequació dels espais interiors de l’edifici de l’ajuntament de Taradell”
7.- Aprovar, si s’escau, inicialment el projecte tècnic bàsic i d’execució i l’estudi de seguretat i salut de l’obra d’urbanització “projecte per a la millora de la urbanització del barri de Mont-rodon de Taradell, amb la pavimentació de les voreres, la formació d’una claveguera que resolgui els embassaments actuals, el soterrament de la xarxa de baixa tensió, telefonia i la instal•lació d’una nova xarxa de gas”

B) Mocions
8.a.- Moció

C) Comunicacions diverses al ple i control d’òrgans municipals
9.- Comunicacions diverses al ple
10.- Control d’òrgans municipals, precs i preguntes

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments