Inici Actualitat Aquest dijous se celebra el ple municipal del febrer de 2024

Aquest dijous se celebra el ple municipal del febrer de 2024

0
COMPARTIR

Aquest dijous 22 de febrer s’ha convocat una sessió ordinària del ple municipal a l’Ajuntament de Taradell corresponent al mes de febrer de 2024. El ple començarà a les 8 del vespre. Com sempre es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 25 de gener de 2024 Exp. 1604/2023.

2.- Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.

3.- Donar compte dels Decrets de l’alcaldessa.

4.- Donar compte de l’informe 25/2023 de la sindicatura de comptes, relatiu a  la tramesa d’informació del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019-2021. Exp. 468/2022.

5.- Donar compte de l’informe 29/2023 de la Sindicatura de Comptes, relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2021. Exp. 681/2022.

6.- Donar compte de l’informe 36/2023 de la Sindicatura de Comptes, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte General de les corporacions locals, exercicis 2004-2021. Exp. 681/2022.

7.- Donar compte dels informes del pmp, morositat, estat d’execució del  pressupost, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 4rt trimestre de 2023. Exps. 695, 705 de 2023.

8.- Aprovació de l’increment retributiu del 0,5%, del nous intervals de nivells de complement de destí i de la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de Taradell de l’exercici 2024. exp. 140 i 293 de 2024.

9.- Aprovació del decàleg per la garantia de la llibertat d’expressió als equipaments culturals. Exp. 320/24.

10.- Aprovació de la revocació de l’acord del Ple municipal de cessió d’un terreny del c. Abelles destinat a vial. Exp. 1605/2023.

11.- Aprovació de la rectificació de l’escriptura de cessió de terrenys de la Unitat  d’Actuació 4 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Ajuntament de Taradell. Exp. 958/2023.

12.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal municipal núm. 48  Reguladora del preus públics. Exp. 610/2023. .

13.- Moció de suport a la pagesia. Exp. 265/2024.

14.- Precs i preguntes.

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments