Inici Actualitat Aquest dijous hi ha ple municipal del mes de març de 2022...

Aquest dijous hi ha ple municipal del mes de març de 2022 de l’Ajuntament de Taradell

0
COMPARTIR

Aquest dijous 24 de març s’ha convocat una sessió ordinària del ple municipal a l’Ajuntament de Taradell corresponent al mes de març de 2022. La sessió començarà a les 8 del vespre. Com sempre es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.

3.- Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.

4.- Declarar desert el procediment de licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa del servei de bar del pavelló municipal d’esports “el Pujoló” i la consergeria de l’edifici. Exp. 1465/2021.

5.- Aprovació de l’expedient de licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa del servei de bar del pavelló municipal d’esports “el Pujoló” i la consergeria de l’edifici, per mitjà de procediment negociat sense publicitat. Exp.433/22.

6.- Aprovació del projecte Bàsic de l’obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d’un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent” i dels projectes Executius de les Fases I i II del mateix. Exp.432/22.

7.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2021, de resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 22 de juliol de 2021 d’aprovació definitiva de les quotes d’urbanització provisionals del PAU-10. Exp. 449/21

8.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 14-3-22 d’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2023-2025. Exp. 425/22.

9.- Declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i d’instal·lació de calefacció i ACS de l’edifici b i per a la instal·lació d’aparells d’aire condicionat als edificis b i c de l’edifici del Balmes, 19. exp. 951/2021 i 231/2022.

10.- Donar compte del Decret de l’alcaldessa d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021. Exp. 1438/2021.

11.- Donar compte de l’informe de control intern (objeccions) de l’article 218.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (article 15.6 del RD 424/2017). Exp. 468/2022.

12.- Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de 2022. Exp. 446/22.

13.- Declaració institucional 8M. Exp. 347/22

14.- Precs i preguntes.

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments