Ple de l’Ajuntament de Taradell

Ajuntament de Taradell Carrer de la Vila, 45, Taradell

L'ordre del dia és el següent: 1.- Aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals de l'exercici 2021. Exp. 589/20. 2.- Aprovació de la modificació del Pla financer del pressupost […]