Inici Actualitat Convocatòria del ple municipal de l’Ajuntament de Taradell aquest dijous corresponent al...

Convocatòria del ple municipal de l’Ajuntament de Taradell aquest dijous corresponent al juliol de 2023

0
COMPARTIR

Aquest dijous 20 de juliol s’ha convocat una sessió ordinària del ple municipal a l’Ajuntament de Taradell corresponent al mes de juliol de 2023. El ple començarà a les 8 del vespre. Com sempre es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.

3.- Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.

4.- Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 2023. Exp. 984/23.

5.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 24. Taxa per la prestació del servei d’escoles municipals. Exp. 728/2022.

6.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de 29 de maig de 2023, d’adjudicació de les concessions de l’ús de les cobertes dels edificis de Can Costa Centre Cultural i del Pavelló Municipal d’Esports El Pujoló. Exp. 362/23.

7.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de 5 de juny de 2023, de modificació de l’encàrrec de les obres de renovació de la xarxa d’aigües del c. Torrent d’en Sadurní i c. de Seva. Exp. 1673/22.

8.- Ratificació del Decret de l’alcaldessa 183/23, de 21 de juny, d’aprovació de l’expedient de licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres i serveis per a la instal·lació d’una caldera de biomassa als edificis de Can Costa i Font Centre Cultural i Fundació Vilademany. Exp. 821/23.

9.- Aprovació del Compte General de l’ajuntament de l’exercici 2022. Exp. 544/23.

10.- Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2022. Exp 995/23

11.- Donar compte de l’informe de control financer de l’exercici 2022, art. 35 i 36 del RDL 424/2017. Exp. 1000/23.

12.- Donar compte de l’informe-resum anual de Control Intern, art. 37 del RDL 424/2017. Exp. 999/23.

13.- Donar compte del Pla anual de Control Financer de 2023. Exp. 1001/23. 

14.- Aprovació de la Modificació de Crèdit 7/23, d’habilitació i suplement de crèdits. Exp. 998/23.

15.- Aprovació del II Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Taradell 2023-2027. Exp. e-976/22. 

16.- Delegacions del Ple municipal a la Junta de Govern Local. Exp. 870/23.

17.- Aprovació inicial del Pla Especial de la Caseta del Puig. Exp. 986/2023.

18.- Aprovació de la modificació núm. 17 del POUM: Estructura de la propietat del sòl no urbanitzable, parcel·lacions i segregacions. Exp. 1055/23.

19.- Aprovació de la modificació del projecte executiu de la Fase II d’Ampliació del Pavelló “Construcció del volum de connexió amb el pavelló existent i tancament del conjunt”. Exp. 478/22.

20.- Designació de les dues festes locals de l’any 2024. Exp. 923/23.

21.- Aprovació de la modificació del conveni amb Ramon Codina Puig, Junta de Compensació del subsector 1 del PP 7 El Vivet. Exp. 324/23.

22.- Donar compte del Decret de l’alcaldessa núm. 173/2023, de resolució de contracte laboral. Exp. 862/23.

23.- Aprovació del padró d’habitants del municipi a 1 de gener de 2023. Exp. 391/23

24.- Precs i preguntes.

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments