Inici Actualitat Aquest dijous se celebra el ple de l’Ajuntament de Taradell relatiu al...

Aquest dijous se celebra el ple de l’Ajuntament de Taradell relatiu al setembre de 2022

0
COMPARTIR

Aquest dijous 29 de setembre s’ha convocat una sessió ordinària del ple municipal a l’Ajuntament de Taradell corresponent al mes de setembre de 2022. La sessió començarà a les 8 del vespre. Com sempre es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.

3.- Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.

4.- Aprovació del Compte General de Pressupost Municipal de l’exercici 2021. Exp. 681/2022.

5.- Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2021. Exp. 981/2022.

6.- Aprovació del protocol intern d’assetjament psicològic de l’Ajuntament de Taradell. Exp. 1168/2022. 

7.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’agost de 2022, d’adjudicació del contracte de permuta del solar de la carretera de Vic. Exp. 332/2022.

8.- Delegació al Consell Comarcal d’Osona de la competència per a la prestació/gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments. Exp. 1267/2022.

9.- Donar compte dels informes del PMP, Morositat, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 2n trimestre de 2022. Exp. 686 i 690 de 2022.

10.- Donar compte de l’informe de l’òrgan interventor de 26 de setembre de 2022, relatiu al Pla Anual de Control Financer de l’exercici 2021, establert a l’article 36 del RD 424/17. Exp. 809/20.

11.- Donar compte de l’informe de l’òrgan interventor relatiu al resum anual del control intern de l’exercici 2021, establert a l’article 37 del RD 424/17. Exp. 1313/22.

12.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 12 de setembre de 2022, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2023. Exp. 1253/2022.

13.- Aprovació de la modificació de crèdit núm. 8 del Pressupost Municipal de 2022. Exp. 1317/22.

14.- Precs i preguntes.

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments