Inici Actualitat Dijous se celebra el ple d’abril de 2021 de l’Ajuntament de Taradell

Dijous se celebra el ple d’abril de 2021 de l’Ajuntament de Taradell

0
COMPARTIR

Aquest dijous 15 d’abril s’ha convocat una sessió ordinària del ple municipal a l’Ajuntament de Taradell. La sessió començarà a les 8 del vespre. Com sempre es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.

3.- Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.

4.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2021, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini (2022-2024). Exp. 379/21.

5.- Donar compte del decret de l’alcaldessa núm. 47/21 d’aprovació de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2020. Exp. 359/21.

6.- Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal de l’exercici 2020. Exp.
512/21.

7.- Donar compte del decret de l’alcaldessa núm. 84/21 d’aprovació de la
modificació de crèdit núm. 2 del pressupost municipal de 2021-d’incorporació
de romanents de crèdit de l’exercici 2020. Exp. 503/21.

8.- Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’exercici 2021.
Exp. 504/21.

9.- Donar compte de l’informe d’intervenció de control intern de l’article 15.6 del
RD 424/2917 (Objeccions). Exp. 496/21.

10.- Aprovació de la modificació puntual núm. 12 del POUM-Ajustos en la regulació
del sòl no urbanitzable. Exp. 151/20.

11.- Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats culturals i educatives 2021.
Exp. 540/21.

12.- Adhesió de l’Ajuntament de Taradell al compromís per la sostenibilitat
Biosphere. Exp. 471/21.

13.- Aprovació del conveni tipus regulador d’assistència tècnica i gestió econòmica local ASGEL amb la Diputació de Barcelona. Exp. 405/21.

14.- Aprovació del conveni de cooperació amb la Cooperativa de Serveis +65. Exp.
1323/20.

15.- Aprovació del conveni de cooperació amb l’Associació d’empresaris turístics
del Montseny, per a la promoció i comercialització turística del Parc de les Olors
de Taradell. Exp. 472/21.

16.- Aprovació del conveni amb el Consell Esportiu d’Osona per a la gestió dels
serveis tècnics d’esports del municipi. exp. 501/21.

17.- Aprovació de l’atermenament del Camí Ral a Santa Eugènia-Tram El Generó.
Exp. 671/20.

18.- Ratificació dels decrets d’aprovació de les valoracions de tres llocs de treball
de la plantilla de personal. Exp.482/21.

19.- Moció sobre la proposta d’adhesió al pacte nacional per a la mobilitat segura i
sostenible 2021-2030. Exp. 233/21.

20.- Precs i preguntes

COMPARTIR
Subscriu-te
Notifica
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments